برچسب: اتحادیه خیاطان تهران

image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای نفر – عضو هیئت مدیره و خزانه دار اتحادیه خیاطان تهران

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

5002

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای کشاورز مشهوری – استاد پیشکسوت خیاط و عضو اتحادیه خیاطان تهران

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

4655

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای جانبخش – استاد پیشکسوت خیاط و عضو اتحادیه خیاطان تهران

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

3451

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای جعفری – استاد پیشکسوت خیاط و عضو اتحادیه خیاطان تهران

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

4690

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای قلوبی – استاد پیشکسوت خیاط و عضو اتحادیه خیاطان تهران

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

5834

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای آهویی استاد پیشکسوت خیاط و عضو اتحادیه خیاطان تهران

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

6845

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای ایوبی– کار آفرین گلدوزی و عضو اتحادیه خیاطان تهران

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

2550

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای ادهمی– کار آفرین لباس بچگانه و عضو اتحادیه خیاطان تهران

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

3510

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای طهماسبی – خیاط پیشکسوت و رییس سابق اتحادیه خیاطان تهران

تحریریه ایران مد

۷ آذر ۱۴۰۲

2491

مشاهده ویدیو