برچسب: اتحادیه خیاطان تهران

image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای نفر – عضو هیئت مدیره و خزانه دار اتحادیه خیاطان تهران

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

5062

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای کشاورز مشهوری – استاد پیشکسوت خیاط و عضو اتحادیه خیاطان تهران

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

4712

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای جانبخش – استاد پیشکسوت خیاط و عضو اتحادیه خیاطان تهران

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

3505

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای جعفری – استاد پیشکسوت خیاط و عضو اتحادیه خیاطان تهران

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

4747

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای قلوبی – استاد پیشکسوت خیاط و عضو اتحادیه خیاطان تهران

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

5890

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای آهویی استاد پیشکسوت خیاط و عضو اتحادیه خیاطان تهران

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

6901

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای ایوبی– کار آفرین گلدوزی و عضو اتحادیه خیاطان تهران

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

2603

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای ادهمی– کار آفرین لباس بچگانه و عضو اتحادیه خیاطان تهران

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

3550

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای طهماسبی – خیاط پیشکسوت و رییس سابق اتحادیه خیاطان تهران

تحریریه ایران مد

۷ آذر ۱۴۰۲

2531

مشاهده ویدیو