برچسب: ایران مد تی وی

image مشاهده ویدیو
تیزر دومین سالگرد تاسیس ایران مد تی وی

تحریریه ایران مد

۱ تیر ۱۴۰۱

6845

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
تیزر برنامه نوازندگان لباس

تحریریه ایران مد

۱ تیر ۱۴۰۱

3734

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
791
ایران مد تی وی ، رسانه ای برای همه

تحریریه ایران مد

۱ تیر ۱۴۰۱

2516

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
ایران مد تی وی ، رسانه ای برای همه

تحریریه ایران مد

۱ تیر ۱۴۰۱

4736

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
اینترو ایران مد تی وی

تحریریه ایران مد

۱ تیر ۱۴۰۱

9598

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
186
مصاحبه با آقای شریفی – مدیر عامل شرکت جهان تابان شریف

تحریریه ایران مد

۱ تیر ۱۴۰۱

583

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
261
مصاحبه با سرکار خانم طاهری سرشت

تحریریه ایران مد

۱ تیر ۱۴۰۱

5478

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
111
مصاحبه ایران مد تی وی با جناب آقای دکتر امامی – بخش دوم

تحریریه ایران مد

۱ تیر ۱۴۰۱

813

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
509
مصاحبه ایران مد تی وی با جناب آقای دکتر امامی – بخش اول

تحریریه ایران مد

۱ تیر ۱۴۰۱

853

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
493
ایران مد در نمایشگاه سرکار خانم فهیمی

تحریریه ایران مد

۱ تیر ۱۴۰۱

5510

مشاهده ویدیو