برچسب: ایران مد

image مشاهده ویدیو
مصاحبه با دکتر ابراهیم صراف در مسابقه بین المللی ایران جک

تحریریه ایران مد

۱۶ خرداد ۱۴۰۳

4986

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با مهندس مجتبی دستمالچیان در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی نساجی و پوشاک یزد

تحریریه ایران مد

۱۶ خرداد ۱۴۰۳

3408

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
صحبت های دکتر محسن گرجی در هشتمین همایش صنعت ایران و چهارمین نمایشگاه فرش ماشینی

تحریریه ایران مد

۱۶ خرداد ۱۴۰۳

6410

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با زهرا معافی – مدیر گروه طراحی دوخت دانشکده مهارت ورامین در مسابقه بین المللی ایران جک

تحریریه ایران مد

۱۶ خرداد ۱۴۰۳

5007

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با مهندس محمدرضا تاجیک – مدیر جهادی سپاه در مسابقه بین المللی ایران جک

تحریریه ایران مد

۱۶ خرداد ۱۴۰۳

3106

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با دکتر محمدرضا سلیمان پور – رییس دانشکده مهارت دانشگاه آزاد ورامین در مسابقه بین المللی ایران جک

تحریریه ایران مد

۱۶ خرداد ۱۴۰۳

5554

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با دکتر امیر جراحی – مدرس دانشگاه در مسابقه بین المللی ایران جک

تحریریه ایران مد

۱۶ خرداد ۱۴۰۳

7213

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با سوده بروجردی – مدرس دانشگاه و پژوهشگر در مسابقه ایران جک

تحریریه ایران مد

۱۶ خرداد ۱۴۰۳

5529

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
صحبت های معصومه فهیم نیا -رییس کمیسیون داوری مسابقات ملی طراحی و دوخت کارستان

تحریریه ایران مد

۱۶ خرداد ۱۴۰۳

5488

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
صحبت های مهرداد صیادی سامانی – رییس جشنواره ملی نقش تن پوش اروند

تحریریه ایران مد

۱۶ خرداد ۱۴۰۳

6511

مشاهده ویدیو