برچسب: خیاطی

image مشاهده ویدیو
مصاحبه با آرزو بیژنی – مدرس طراحی لباس در دانشگاه تهران جنوب – مسابقه بین المللی ایران جک

تحریریه ایران مد

۱۹ خرداد ۱۴۰۳

3089

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با ریحانه یوسفی – دانشجو رشته طراحی لباس در مسابقه بین المللی ایران جک

تحریریه ایران مد

۱۹ خرداد ۱۴۰۳

8111

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
صحبت های مهرداد صیادی سامانی در افتتاحیه جشنواره ملی مد و لباس نقش تن پوش اروند

تحریریه ایران مد

۱۶ خرداد ۱۴۰۳

3779

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با مهندس علیرضا صادقی – مدیر عامل ایران جک در مسابقه بین المللی ایران جک

تحریریه ایران مد

۱۶ خرداد ۱۴۰۳

10990

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با مهندس داوود میرزایی – مدرس دانشگاه در مسابقه بین المللی ایران جک

تحریریه ایران مد

۱۶ خرداد ۱۴۰۳

6503

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با سمانه جاریانی – مدرس دانشگاه در مسابقه بین المللی ایران جک

تحریریه ایران مد

۱۶ خرداد ۱۴۰۳

4223

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با فاطمه حنیفه – دانشجو رشته طراحی دوخت در مسابقه بین المللی ایران جک

تحریریه ایران مد

۱۶ خرداد ۱۴۰۳

5503

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با مینا فرزین پور – دانشجو رشته طراحی دوخت در مسابقه بین المللی ایران جک

تحریریه ایران مد

۱۶ خرداد ۱۴۰۳

4126

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با مهندس شهرام احدی – نماینده انحصاری شرکت ایران جک در ورامین

تحریریه ایران مد

۱۶ خرداد ۱۴۰۳

2852

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با مهندس علیرضا صادقی- مدیر عامل ایران جک

تحریریه ایران مد

۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

6515

مشاهده ویدیو