برچسب: خیاطی

image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای صدیقی – مالک و مدیر عامل آتا تکس

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

6884

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای سرکاری – مدیر عامل کارخانه بشل حریران

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

6764

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای نجفی – مالک و مدیر عامل شیک باف

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

7853

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای جعفری – استاد پیشکسوت خیاط و عضو اتحادیه خیاطان تهران

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

4700

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای ابراهیم زاده – نائب رییس اول صنف خیاطان مردانه و زنانه تهران

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

5638

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای آهویی استاد پیشکسوت خیاط و عضو اتحادیه خیاطان تهران

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

6855

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
884
مصاحبه با سرکار خانم الهی – مدرس دانشگاه دانشکده فنی و حرفه ای شریعتی

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

1539

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای موسوی– مدیر عامل پوشاک آویشن

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

6623

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای ادهمی– کار آفرین لباس بچگانه و عضو اتحادیه خیاطان تهران

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

3517

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای خادم و سرکار خانم طاهری– مدیر برند چرم سی سی

تحریریه ایران مد

۷ آذر ۱۴۰۲

56597

مشاهده ویدیو