برچسب: طراحی لباس

image مشاهده ویدیو
تیزر گزارشی سمینار آموزشی ایران مد در تبریز

تحریریه ایران مد

۱۹ خرداد ۱۴۰۳

6005

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
تقدیر از اساتید در سمینار آموزشی ایران مد در تبریز

تحریریه ایران مد

۱۹ خرداد ۱۴۰۳

3083

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
صحبت های استاد فریبا مهرخداوندی – مدرس سمینار ایران مد در تبریز

تحریریه ایران مد

۱۹ خرداد ۱۴۰۳

7102

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
صحبت های استاد زهرا حسینی – مدرس سمینار ایران مد در تبریز

تحریریه ایران مد

۱۹ خرداد ۱۴۰۳

5524

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
صحبت های استاد هدی براتی – مدرس سمینار ایران مد در تبریز

تحریریه ایران مد

۱۹ خرداد ۱۴۰۳

6134

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با مهری پیروزرام – مدرس طراحی دوخت دانشگاه آزاد ورامین در مسابقه بین المللی ایران جک

تحریریه ایران مد

۱۹ خرداد ۱۴۰۳

6674

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با شهلا نجفی – مسئول کارگاه دوخت دانشگاه علم و فرهنگ در مسابقه بین المللی ایران جک

تحریریه ایران مد

۱۹ خرداد ۱۴۰۳

3483

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با دکتر امیر جراحی – مدرس دانشگاه در مسابقه بین المللی ایران جک

تحریریه ایران مد

۱۹ خرداد ۱۴۰۳

7414

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با دکتر حمیده جعفری – رییس دانشکده هنر و معماری دانشگاه تهران جنوب

تحریریه ایران مد

۱۹ خرداد ۱۴۰۳

6658

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
صحبت های دکتر پروانه قاسمیان – مدیر گروه طراحی پارچه و لباس دانشگاه علم و فرهنگ

تحریریه ایران مد

۱۹ خرداد ۱۴۰۳

7107

مشاهده ویدیو