برچسب: فشن

image مشاهده ویدیو
تیزر دومین سالگرد تاسیس ایران مد تی وی

تحریریه ایران مد

۱ تیر ۱۴۰۱

6818

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
تیزر برنامه نوازندگان لباس

تحریریه ایران مد

۱ تیر ۱۴۰۱

3709

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
789
ایران مد تی وی ، رسانه ای برای همه

تحریریه ایران مد

۱ تیر ۱۴۰۱

2494

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
ایران مد تی وی ، رسانه ای برای همه

تحریریه ایران مد

۱ تیر ۱۴۰۱

4712

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
اینترو ایران مد تی وی

تحریریه ایران مد

۱ تیر ۱۴۰۱

9577

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
184
مصاحبه با آقای شریفی – مدیر عامل شرکت جهان تابان شریف

تحریریه ایران مد

۱ تیر ۱۴۰۱

562

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
258
مصاحبه با سرکار خانم طاهری سرشت

تحریریه ایران مد

۱ تیر ۱۴۰۱

5455

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
110
مصاحبه ایران مد تی وی با جناب آقای دکتر امامی – بخش دوم

تحریریه ایران مد

۱ تیر ۱۴۰۱

791

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
508
مصاحبه ایران مد تی وی با جناب آقای دکتر امامی – بخش اول

تحریریه ایران مد

۱ تیر ۱۴۰۱

831

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
490
ایران مد در نمایشگاه سرکار خانم فهیمی

تحریریه ایران مد

۱ تیر ۱۴۰۱

5491

مشاهده ویدیو