برچسب: فشن

image مشاهده ویدیو
تیزر دومین سالگرد تاسیس ایران مد تی وی

تحریریه ایران مد

۱ تیر ۱۴۰۱

6785

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
تیزر برنامه نوازندگان لباس

تحریریه ایران مد

۱ تیر ۱۴۰۱

3675

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
785
ایران مد تی وی ، رسانه ای برای همه

تحریریه ایران مد

۱ تیر ۱۴۰۱

2459

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
1K
ایران مد تی وی ، رسانه ای برای همه

تحریریه ایران مد

۱ تیر ۱۴۰۱

4679

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
اینترو ایران مد تی وی

تحریریه ایران مد

۱ تیر ۱۴۰۱

9543

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
177
مصاحبه با آقای شریفی – مدیر عامل شرکت جهان تابان شریف

تحریریه ایران مد

۱ تیر ۱۴۰۱

528

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
254
مصاحبه با سرکار خانم طاهری سرشت

تحریریه ایران مد

۱ تیر ۱۴۰۱

5421

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
107
مصاحبه ایران مد تی وی با جناب آقای دکتر امامی – بخش دوم

تحریریه ایران مد

۱ تیر ۱۴۰۱

759

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
505
مصاحبه ایران مد تی وی با جناب آقای دکتر امامی – بخش اول

تحریریه ایران مد

۱ تیر ۱۴۰۱

799

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
488
ایران مد در نمایشگاه سرکار خانم فهیمی

تحریریه ایران مد

۱ تیر ۱۴۰۱

5457

مشاهده ویدیو