برچسب: مد و لباس

image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای صدیقی – مالک و مدیر عامل آتا تکس

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

6884

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای سرکاری – مدیر عامل کارخانه بشل حریران

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

6764

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای نجفی – مالک و مدیر عامل شیک باف

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

7853

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای نفر – عضو هیئت مدیره و خزانه دار اتحادیه خیاطان تهران

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

5012

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای کشاورز مشهوری – استاد پیشکسوت خیاط و عضو اتحادیه خیاطان تهران

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

4664

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای جانبخش – استاد پیشکسوت خیاط و عضو اتحادیه خیاطان تهران

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

3460

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای ابراهیم زاده – نائب رییس اول صنف خیاطان مردانه و زنانه تهران

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

5638

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای آهویی استاد پیشکسوت خیاط و عضو اتحادیه خیاطان تهران

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

6855

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای ایوبی– کار آفرین گلدوزی و عضو اتحادیه خیاطان تهران

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

2559

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
884
مصاحبه با سرکار خانم الهی – مدرس دانشگاه دانشکده فنی و حرفه ای شریعتی

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

1539

مشاهده ویدیو