برچسب: مسابقه بین المللی ایران جک

image مشاهده ویدیو
مصاحبه با مهری پیروزرام – مدرس طراحی دوخت دانشگاه آزاد ورامین در مسابقه بین المللی ایران جک

تحریریه ایران مد

۱۹ خرداد ۱۴۰۳

6674

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با شهلا نجفی – مسئول کارگاه دوخت دانشگاه علم و فرهنگ در مسابقه بین المللی ایران جک

تحریریه ایران مد

۱۹ خرداد ۱۴۰۳

3483

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با دکتر امیر جراحی – مدرس دانشگاه در مسابقه بین المللی ایران جک

تحریریه ایران مد

۱۹ خرداد ۱۴۰۳

7414

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با دکتر حمیده جعفری – رییس دانشکده هنر و معماری دانشگاه تهران جنوب

تحریریه ایران مد

۱۹ خرداد ۱۴۰۳

6658

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
صحبت های دکتر پروانه قاسمیان – مدیر گروه طراحی پارچه و لباس دانشگاه علم و فرهنگ

تحریریه ایران مد

۱۹ خرداد ۱۴۰۳

7107

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با سهیلا فتاحیان – مدرس مهارتی دانشگاه تهران جنوب – مسابقه بین المللی ایران جک

تحریریه ایران مد

۱۹ خرداد ۱۴۰۳

3949

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با آرزو بیژنی – مدرس طراحی لباس در دانشگاه تهران جنوب – مسابقه بین المللی ایران جک

تحریریه ایران مد

۱۹ خرداد ۱۴۰۳

3089

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با ریحانه یوسفی – دانشجو رشته طراحی لباس در مسابقه بین المللی ایران جک

تحریریه ایران مد

۱۹ خرداد ۱۴۰۳

8112

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با دکتر ابراهیم صراف در مسابقه بین المللی ایران جک

تحریریه ایران مد

۱۶ خرداد ۱۴۰۳

4987

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با زهرا معافی – مدیر گروه طراحی دوخت دانشکده مهارت ورامین در مسابقه بین المللی ایران جک

تحریریه ایران مد

۱۶ خرداد ۱۴۰۳

5008

مشاهده ویدیو