برچسب: نساجی

image مشاهده ویدیو
باید ها و نباید های صنعت نساجی با مهندس مهدی رستاخیز و مهندس سعید حقیقی

تحریریه ایران مد

۱۹ خرداد ۱۴۰۳

6692

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
تیزر گزارشی سمینار آموزشی ایران مد در تبریز

تحریریه ایران مد

۱۹ خرداد ۱۴۰۳

6035

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
تقدیر از اساتید در سمینار آموزشی ایران مد در تبریز

تحریریه ایران مد

۱۹ خرداد ۱۴۰۳

3113

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
صحبت های استاد زهرا حسینی – مدرس سمینار ایران مد در تبریز

تحریریه ایران مد

۱۹ خرداد ۱۴۰۳

5552

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
صحبت های استاد هدی براتی – مدرس سمینار ایران مد در تبریز

تحریریه ایران مد

۱۹ خرداد ۱۴۰۳

6161

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
صحبت های استاد ارسلان حسینی – مدرس سمینار ایران مد در تبریز

تحریریه ایران مد

۱۹ خرداد ۱۴۰۳

6644

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با مسعود مووتی – رییس اتحادیه چرم ، کیف و لوازم تبریز

تحریریه ایران مد

۱۹ خرداد ۱۴۰۳

4447

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با الهام مژدمی – کار آفرین و تولید کننده لباس خانه

تحریریه ایران مد

۱۹ خرداد ۱۴۰۳

5045

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با مهری پیروزرام – مدرس طراحی دوخت دانشگاه آزاد ورامین در مسابقه بین المللی ایران جک

تحریریه ایران مد

۱۹ خرداد ۱۴۰۳

6702

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با شهلا نجفی – مسئول کارگاه دوخت دانشگاه علم و فرهنگ در مسابقه بین المللی ایران جک

تحریریه ایران مد

۱۹ خرداد ۱۴۰۳

3509

مشاهده ویدیو