برچسب: نساجی

image مشاهده ویدیو
نمایشگاه مد و لباس کردستان

تحریریه ایران مد

۱۱ شهریور ۱۴۰۲

4561

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
448
مصاحبه با جناب آقای ابوطالب – فروشنده لباس زنانه

تحریریه ایران مد

۱۱ شهریور ۱۴۰۲

474

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
459
مصاحبه با محمود محمد زاده وحدتی – مدیر و موسس فروشگاه های عاج

تحریریه ایران مد

۱۱ شهریور ۱۴۰۲

774

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
292
مصاحبه با حسن باقری فعال حوزه پوشاک

تحریریه ایران مد

۱۱ شهریور ۱۴۰۲

435

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
79
مصاحبه با فرانک ناظریان فعال حوزه پوشاک

تحریریه ایران مد

۱۱ شهریور ۱۴۰۲

779

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
131
مصاحبه با رسول منعم – تولید کننده پوشاک و عضو اتحادیه پوشاک

تحریریه ایران مد

۱۱ شهریور ۱۴۰۲

489

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
504
مصاحبه با ابولقاسم شیرازی – رییس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران پارت ۲

تحریریه ایران مد

۱۱ شهریور ۱۴۰۲

6006

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
548
مصاحبه با ابولقاسم شیرازی – رییس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران

تحریریه ایران مد

۱۱ شهریور ۱۴۰۲

14092

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
545
معرفی مجتمع فنی دیباگران

تحریریه ایران مد

۱۱ شهریور ۱۴۰۲

813

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
146
ایران مد تی وی رسانه ای برای همه – اینترو جدید

تحریریه ایران مد

۱۱ شهریور ۱۴۰۲

464

مشاهده ویدیو