برچسب: نمایشگاه لباس

image مشاهده ویدیو
نمایشگاه مد و لباس کردستان

تحریریه ایران مد

۱۱ شهریور ۱۴۰۲

4561

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
459
مصاحبه با محمود محمد زاده وحدتی – مدیر و موسس فروشگاه های عاج

تحریریه ایران مد

۱۱ شهریور ۱۴۰۲

774

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
292
مصاحبه با حسن باقری فعال حوزه پوشاک

تحریریه ایران مد

۱۱ شهریور ۱۴۰۲

436

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
79
مصاحبه با فرانک ناظریان فعال حوزه پوشاک

تحریریه ایران مد

۱۱ شهریور ۱۴۰۲

779

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
131
مصاحبه با رسول منعم – تولید کننده پوشاک و عضو اتحادیه پوشاک

تحریریه ایران مد

۱۱ شهریور ۱۴۰۲

489

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
504
مصاحبه با ابولقاسم شیرازی – رییس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران پارت ۲

تحریریه ایران مد

۱۱ شهریور ۱۴۰۲

6006

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
548
مصاحبه با ابولقاسم شیرازی – رییس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران

تحریریه ایران مد

۱۱ شهریور ۱۴۰۲

14092

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
545
معرفی مجتمع فنی دیباگران

تحریریه ایران مد

۱۱ شهریور ۱۴۰۲

813

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
تیزر معرفی نمایشگاه مد و لباس تبریز

تحریریه ایران مد

۱۱ شهریور ۱۴۰۲

9832

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
460
مصاحبه با علیرضا صادقی – مدیر عامل ایران جک

تحریریه ایران مد

۱۱ شهریور ۱۴۰۲

7885

مشاهده ویدیو