برچسب: نمایشگاه لباس

image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای نفر – عضو هیئت مدیره و خزانه دار اتحادیه خیاطان تهران

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

5043

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای کشاورز مشهوری – استاد پیشکسوت خیاط و عضو اتحادیه خیاطان تهران

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

4692

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای جعفری – استاد پیشکسوت خیاط و عضو اتحادیه خیاطان تهران

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

4727

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای خادم و سرکار خانم طاهری– مدیر برند چرم سی سی

تحریریه ایران مد

۷ آذر ۱۴۰۲

56625

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
صحبت های جناب آقای صادقی مدیر عامل ایران جک در دومین گردهمایی ایران جک

تحریریه ایران مد

۷ آذر ۱۴۰۲

8152

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
نتیجه نهایی جلسات اتحادیه خیاطان و کار گروه مد و لباس کشور

تحریریه ایران مد

۷ آذر ۱۴۰۲

5072

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای جیمی– مدیر کل اجرایی ایران جک

تحریریه ایران مد

۷ آذر ۱۴۰۲

45337

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
تیزر نوازندگان لباس

تحریریه ایران مد

۷ آذر ۱۴۰۲

80215

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با سرکار خانم یوسفی – عضو هیئت مدیره کفش زن

تحریریه ایران مد

۷ آذر ۱۴۰۲

3416

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
تیزر نمایشگاه امپکس

تحریریه ایران مد

۷ آذر ۱۴۰۲

6855

مشاهده ویدیو