برچسب: کارگروه مد و لباس

image مشاهده ویدیو
148
ژوژمان دانشجویان اهواز – رشته مد و لباس

تحریریه ایران مد

۱۱ شهریور ۱۴۰۲

774

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
448
مصاحبه با جناب آقای ابوطالب – فروشنده لباس زنانه

تحریریه ایران مد

۱۱ شهریور ۱۴۰۲

474

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
292
مصاحبه با حسن باقری فعال حوزه پوشاک

تحریریه ایران مد

۱۱ شهریور ۱۴۰۲

436

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
548
مصاحبه با ابولقاسم شیرازی – رییس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران

تحریریه ایران مد

۱۱ شهریور ۱۴۰۲

14093

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
تیزر معرفی نمایشگاه مد و لباس تبریز

تحریریه ایران مد

۱۱ شهریور ۱۴۰۲

9832

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
860
نشست خبری اولین نمایشگاه مد و لباس تبریز

تحریریه ایران مد

۱۱ شهریور ۱۴۰۲

1882

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
138
مصاحبه با رضا چگینی – رییس هیئت مدیره فیدار مهام آسیا

تحریریه ایران مد

۱۱ شهریور ۱۴۰۲

568

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
114
مصاحبه با مرتضی هدایتی – مدیر مرکز تجاری ایران در نجف

تحریریه ایران مد

۱۱ شهریور ۱۴۰۲

491

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
249
مصاحبه با علی مشایخی – مدیر کل فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی

تحریریه ایران مد

۱۱ شهریور ۱۴۰۲

762

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
124
مصاحبه با مریم خرم دره – مسئول کمیته رقابتی

تحریریه ایران مد

۱۱ شهریور ۱۴۰۲

563

مشاهده ویدیو