برچسب: کیف و کفش

image مشاهده ویدیو
پیام نوروزی مهندس علی همتی – مدیر کارخانجات شرکت اروم ایاز

تحریریه ایران مد

۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

4472

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با دکتر احسان زرین آبادی – مدیر فنی مهندسی شرکت ایده گستر یزد

تحریریه ایران مد

۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

4492

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
دومین همایش زبان تزیین مد و لباس

تحریریه ایران مد

۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

8713

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
بخش کوتاهی از تدریس استاد محمدی در سمینار ایران مد در تبریز

تحریریه ایران مد

۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

4688

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
بخش کوتاهی از تدریس استاد براتی در سمینار ایران مد در تبریز

تحریریه ایران مد

۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

6690

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
سمینار ایران مد در تبریز – قسمت هفتم

تحریریه ایران مد

۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

3391

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با مهندس فاطمه نیکتا – نماینده شرکت کراجت اسپانیا

تحریریه ایران مد

۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

3388

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با مهندس علی سعیدی – مدیر عامل شرکت آراد نساج اصفهان

تحریریه ایران مد

۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

6709

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با مهندس محمود رمضانی – مدیر عامل سابق نساجی قائمشهر

تحریریه ایران مد

۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

6706

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با مهندس امیر بهادر مصری – مدیر عامل شرکت رایکا تکس

تحریریه ایران مد

۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

5017

مشاهده ویدیو