ویدیوها

image مشاهده ویدیو
باید ها و نباید های صنعت نساجی با مهندس مهدی رستاخیز و مهندس سعید حقیقی

تحریریه ایران مد

۱۹ خرداد ۱۴۰۳

6693

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
تیزر گزارشی سمینار آموزشی ایران مد در تبریز

تحریریه ایران مد

۱۹ خرداد ۱۴۰۳

6036

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
تقدیر از اساتید در سمینار آموزشی ایران مد در تبریز

تحریریه ایران مد

۱۹ خرداد ۱۴۰۳

3114

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
صحبت های استاد فریبا مهرخداوندی – مدرس سمینار ایران مد در تبریز

تحریریه ایران مد

۱۹ خرداد ۱۴۰۳

7134

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
صحبت های استاد زهرا حسینی – مدرس سمینار ایران مد در تبریز

تحریریه ایران مد

۱۹ خرداد ۱۴۰۳

5553

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
صحبت های استاد هدی براتی – مدرس سمینار ایران مد در تبریز

تحریریه ایران مد

۱۹ خرداد ۱۴۰۳

6162

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
صحبت های استاد ارسلان حسینی – مدرس سمینار ایران مد در تبریز

تحریریه ایران مد

۱۹ خرداد ۱۴۰۳

6645

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با مسعود مووتی – رییس اتحادیه چرم ، کیف و لوازم تبریز

تحریریه ایران مد

۱۹ خرداد ۱۴۰۳

4448

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با الهام مژدمی – کار آفرین و تولید کننده لباس خانه

تحریریه ایران مد

۱۹ خرداد ۱۴۰۳

5046

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با مهری پیروزرام – مدرس طراحی دوخت دانشگاه آزاد ورامین در مسابقه بین المللی ایران جک

تحریریه ایران مد

۱۹ خرداد ۱۴۰۳

6703

مشاهده ویدیو