ویدیوهای ویژه

image
گزارش رویدادهای مد ایران و جهان
صحبت های داوران اولین جشنواره ملی – مجازی مدیافت – خانم حسینی

توسط : ۲ شهریور ۱۴۰۰

image
گزارش رویدادهای مد ایران و جهان
صحبت های داوران اولین جشنواره ملی – مجازی مدیافت – خانم حضرتی

توسط : ۲ شهریور ۱۴۰۰

image
گزارش رویدادهای مد ایران و جهان
صحبت های آقای قبادی درباره اولین جشنواره ملی – مجازی مدیافت

توسط : ۲ شهریور ۱۴۰۰

image
گزارش رویدادهای مد ایران و جهان
صحبت های داوران اولین جشنواره ملی – مجازی مدیافت – آقای اسلامی

توسط : ۲ شهریور ۱۴۰۰

image
گزارش رویدادهای مد ایران و جهان
صحبت های داوران اولین جشنواره ملی – مجازی مدیافت – خانم امینی

توسط : ۲ شهریور ۱۴۰۰

image
گزارش رویدادهای مد ایران و جهان
صحبت های خانم امیریان مدیر اولین جشنواره ملی – مجازی مدیافت

توسط : ۲ شهریور ۱۴۰۰

image
مجله آموزشی ایران مد
تیزر معرفی مجموعه آموزشی لباس اقوام

توسط : ۲ شهریور ۱۴۰۰