ویدیوهای ویژه

image
معرفی افراد
تیزر برنامه نوازندگان لباس

توسط : ۱ تیر ۱۴۰۱

image
معرفی شبکه
اینترو ایران مد تی وی

توسط : ۱ تیر ۱۴۰۱

image
گزارش رویدادهای مد ایران و جهان
مصاحبه با آقای شریفی – مدیر عامل شرکت جهان تابان شریف

توسط : ۱ تیر ۱۴۰۱

image
گزارش رویدادهای مد ایران و جهان
مصاحبه ایران مد تی وی با جناب آقای دکتر امامی – بخش دوم

توسط : ۱ تیر ۱۴۰۱

image
گزارش رویدادهای مد ایران و جهان
مصاحبه ایران مد تی وی با جناب آقای دکتر امامی – بخش اول

توسط : ۱ تیر ۱۴۰۱